O proxecto eólico Coto das Airas, un posible delito ambiental sin disimulos na Serra do Suído

Análise do “Proyecto sectorial Parque eólico Coto Das Airas Coto Das Airas S.L. Ourense, octubre de 2019” publicado ao abeiro da Resolución do 8 de outubro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública o estudo de impacto ambiental e as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción … Sigue leyendo O proxecto eólico Coto das Airas, un posible delito ambiental sin disimulos na Serra do Suído