Galería

Gracias! Acadado o financiamento do informe técnico para presentar no procedemento administrativo e contencioso da LAT Campelo -Mesón

GRACIAS! Acadado o financiamento do informe técnico preciso para presentar no procedemento administrativo e contencioso fronte á previsible autorización da LAT Campelo -Mesón.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS (Regulamento Xeral de Protección de Datos)

  • Responsable do tratamento: Asociación Petón do Lobo con CIF. Nº. G15777238.
  • Finalidades do tratamento: a tramitación que se deriva exclusivamente da recadación dos fondos para o financiamento do informe técnico para o proxecto LAT Campelo –Mesón.
  • Destinatarios dos datos: Asociación Petón do Lobo e exclusivamente para a finalidade indicada.
  • Exercicio de dereitos: as persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos a través do correo electrónico asociacionpetondolobo@hotmail.com ou a través do teléfono 689 532863.
  • Normativa aplicable: artigo 18.4 da Constitución española, Regulamento Xeral de Protección de Datos (RXPD): norma de aplicación directa en toda a Unión Europea, relativa á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos, Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD).

Pica no enlace para lembrar os obxectivos da recaudación de fondos:

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s