A asociación ambiental Petón do Lobo

A asociación Petón do Lobo é unha entidade galega sen ánimo de lucro con fins ambientais e culturais. A entidade está inscrita co número 2013/017851 Sección 1 no Rexistro Central de Asociacións e no Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia co número de Rexistro 2014/129, inscrita no Rexistro de Entidades de Acción Voluntaria de Galicia e no Censo de Asociacións e Entidades Culturais de Galicia co CIC: B-01-11/AC-114, Libro: 2-Exp.: 4918.

Podes contactar connosco no seguinte correo electrónico: asociacionpetondolobo@hotmail.com

https://asociacionpetondolobo.blogspot.com/

Infórmate do réxime de sesións asambleario e dos acordos adoptados no teléfono 689 532863.

Podes solicitar a túa inscrición como persoa socia cubrindo a ficha que se adxunta: