Galería

Coñece o proxecto do parque eólico Chan do Eixo na Cañiza e Covelo (Pontevedra), que se proxecta sobre hábitats de interés comunitario e a AEIP Río Deva. Descarga o modelo de alegación e participa!

Alto de Montouto – Mirador de Fontefría na Cañiza

Coñece as características do proxecto do parque eólico Chan do Eixo na Cañiza e Covelo (Pontevedra). Pica no enlace e descarga o cadro -resumo:

Colabora e participa! Pica no enlace adxunto e descarga o modelo de alegacións ao proxecto do parque eólico Chan do Eixo na Cañiza e Covelo (Pontevedra).  Só tes que cubrir a cabeceira do escrito cos teus datos persoais e asinar na última folla. Logo preséntao no Rexistro de calquer Administración pública ou se tes sinatura electrónica no rexistro dá Administración estatal no enlace: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acces ou coa Chave 365 no portal da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal/ , a través do modelo de solicitude xenérica PR004A e adxuntando o arquivo coa alegación asinada. Tamen podes modificar o modelo. Fin do prazo para presentar as alegacións: 9 de setembro de 2022.

A relación entre o proxecto eólico Chan do Eixo e o proxecto do parque eólico Alto da Telleira. Especial afección ao Coado de Deva
Afección sobre o núcleo de Cende. Imaxe do proxecto
Afección aos hábitats. Imaxe do proxecto.
A presencia doutros parques eólicos na área de afección do proxecto eólico Chan do Eixo
Galería

Coñece o proxecto do parque eólico Laxabranca na Lama (Pontevedra), Avión e Beariz (Ourense) e que afecta á Serra do Cando e á Serra do Suído. Descarga o modelo de alegación e participa!

Serra do Suído

Coñece as características do proxecto do parque eólico Laxabranca na Lama (Pontevedra), Avión e Beariz (Ourense) e que afecta á Serra do Cando e á Serra do Suído. Pica no enlace e descarga o cadro -resumo:

Colabora e participa! Pica no enlace adxunto e descarga o modelo de alegacións ao proxecto do parque eólico Laxabranca na Lama (Pontevedra), Avión e Beariz (Ourense) e que afecta á Serra do Cando e á Serra do Suído.  Só tes que cubrir a cabeceira do escrito cos teus datos persoais e asinar na última folla. Logo preséntao no Rexistro de calquer Administración pública ou se tes sinatura electrónica no rexistro dá Administración estatal no enlace: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acces ou coa Chave 365 no portal da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal/ , a través do modelo de solicitude xenérica PR004A e adxuntando o arquivo coa alegación asinada. Tamen podes modificar o modelo. Fin do prazo para presentar as alegacións: 2 de setembro de 2022.

Sta. Ana de Barcia do Seixo, no municipio da Lama
TÚMULO 1 DA CIMA DO CARBALLO EN CERNEDO NO MUNICIPIO DA LAMA
Imaxe do proxecto Laxabranca
Voitre leonado Gyps fulvus
Núcleo da Xesta, no municipio da Lama
Imaxe do proxecto. En azul á zona de protección de avifauna
Galería

Coñece o proxecto do parque eólico O Vao en Outes e Mazaricos (A Coruña), que engade 7 muíños de 200 metros aos 494 xa existentes na mesma área xeográfica e que afecta a humedais e á RN 2000. Descarga o modelo de alegación e participa!

Imaxe do proxecto do parque eólico O Vao. Esta imaxe é habitual atopala. Primeiro degrádanse os hábitats cos plantíos de eucaliptus e logo instálanse os aeroxeradores

Coñece as características do proxecto do parque eólico O Vao en Outes e Mazaricos (A Coruña), que engade 7 muíños de 200 metros aos 494 xa existentes na mesma área xeográfica e que afecta a humedais e á RN 2000. Pica no enlace e descarga o cadro -resumo:

Colabora e participa! Pica no enlace adxunto e descarga o modelo de alegacións ao proxecto do parque eólico O Vao en Outes e Mazaricos (A Coruña), que engade 7 muíños de 200 metros aos 494 xa existentes na mesma área xeográfica e que afecta a humedais e á RN 2000. Só tes que cubrir a cabeceira do escrito cos teus datos persoais e asinar na última folla. Logo preséntao no Rexistro de calquer Administración pública ou se tes sinatura electrónica no rexistro dá Administración estatal no enlace: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acces ou coa Chave 365 no portal da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal/ , a través do modelo de solicitude xenérica PR004A e adxuntando o arquivo coa alegación asinada. Tamen podes modificar o modelo. Fin do prazo para presentar as alegacións: 31 de agosto de 2022.

Mirador de Paxareiras, inzado de muíños. Xeración de Feísmo Paisaxístico
Muíño do Rego das Chaves en San Miguel de Valadares Outes
Imaxe do proxecto do parque eólico O Vao
Imaxe do proxecto do parque eólico O Vao
Galería

Coñece o proxecto da infraestrutura de evacuación do parque eólico Monteagudo, nos termos municipais de Carballo, A Laracha e Arteixo (A Coruña) e a súa afección á Rede Natura 2000. Descarga o modelo de alegación e participa!

Coñece as características do proxecto da infraestrutura de evacuación do parque eólico Monteagudo, nos termos municipais de Carballo, A Laracha e Arteixo (A Coruña). Pica no enlace e descarga o cadro -resumo:

Colabora e participa! Pica no enlace adxunto e descarga o modelo de alegacións ao proxecto da infraestrutura de evacuación do parque eólico Monteagudo, nos termos municipais de Carballo, A Laracha e Arteixo (A Coruña). Só tes que cubrir a cabeceira do escrito cos teus datos persoais e asinar na última folla. Logo preséntao no Rexistro de calquer Administración pública ou se tes sinatura electrónica no rexistro dá Administración estatal no enlace: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acces ou coa Chave 365 no portal da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal/ , a través do modelo de solicitude xenérica PR004A e adxuntando o arquivo coa alegación asinada. Tamen podes modificar o modelo. Fin do prazo para presentar as alegacións: 1 de setembro de 2022.

Muíño do rego da Labrada en Caión A Laracha. Imaxe do proxecto
Plano do proxecto
Galería

Xa podes descargar o modelo de alegación ao proxecto do parque eólico Rodicio, en Maceda e Montederramo (Ourense), na Serra de San Mamede. Participa!

A Serra de San Mamede

Colabora e participa! Pica no enlace adxunto e descarga o modelo de alegación ao proxecto do parque eólico Rodicio, en Maceda e Montederramo (Ourense) na Serra de San Mamede. Só tes que cubrir a cabeceira do escrito cos teus datos persoais e asinar na última folla. Logo preséntao no Rexistro de calquer Administración pública ou se tes sinatura electrónica no rexistro dá Administración estatal no enlace: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acces ou coa Chave 365 no portal da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal/ , a través do modelo de solicitude xenérica PR004A e adxuntando o arquivo coa alegación asinada. Tamen podes modificar o modelo. Non hai un prazo específico xa que se trata dun modelo de alegación complementaria, a presentar en calquer momento antes da autorización definitiva do proxecto eólico.

Accede aos enlaces publicados no DOG:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220608/AnuncioV0653-230522-0001_gl.html

Corrección de erros:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220726/AnuncioV0653-190722-0001_gl.html

Proposta de Ampliación LIC Macizo Central
Serra de San Mamede
Aquila chrysaetos
Galería

Coñece o proxecto de liña de alta tensión LAT 220 kV Gato-Mesón e subestación colectora Mesón 220/132 kV en Oza -Cesuras, Abegondo, Carral e Ordes (A Coruña). Descarga o modelo de alegación e participa!

Coñece as características do proxecto de liña de alta tensión LAT 220 kV Gato-Mesón e subestación colectora Mesón 220/132 kV en Oza -Cesuras, Abegondo, Carral e Ordes (A Coruña) . Pica no enlace e descarga o cadro -resumo:

Colabora e participa! Pica no enlace adxunto e descarga o modelo de alegacións ao proxecto de liña de alta tensión LAT 220 kV Gato-Mesón e subestación colectora Mesón 220/132 kV en Oza -Cesuras, Abegondo, Carral e Ordes (A Coruña). Só tes que cubrir a cabeceira do escrito cos teus datos persoais e asinar na última folla. Logo preséntao no Rexistro de calquer Administración pública ou se tes sinatura electrónica no rexistro dá Administración estatal no enlace: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acces ou coa Chave 365 no portal da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal/ , a través do modelo de solicitude xenérica PR004A e adxuntando o arquivo coa alegación asinada. Tamen podes modificar o modelo. Fin do prazo para presentar as alegacións: 30 de agosto de 2022.

Afluente do Río Miñatos entre os apoios 3 e 4 (imaxes do proxecto)
Rego da Graña entre os apoios 12 e 13
Rego do Batán de Mandaio entre os apoios 29 e 30
Río Miñatos entre os apoios 5 e 6
Galería

Coñece o proxecto das instalacións de conexión Beariz 400 kV eixe sur, sitas nos concellos da Lama (Pontevedra), Avión e Beariz (Ourense) que se engade aos 27 parques eólicos e 177 muíños que afectan a turbeiras e á Serra do Suído. Descarga o modelo de alegación e participa!

Millafre Real (Milvus milvus), en perigo de extinción, especie afectada polas instalacións de conexión Beariz 400 kV

Coñece as características do proxecto das instalacións de conexión Beariz 400 kV eixe sur, sitas nos concellos da Lama (Pontevedra), Avión e Beariz (Ourense) . Pica no enlace e descarga o cadro -resumo:

Colabora e participa! Pica no enlace adxunto e descarga o modelo de alegacións ao proxecto das instalacións de conexión Beariz 400 kV eixe sur, sitas nos concellos da Lama (Pontevedra), Avión e Beariz (Ourense). Só tes que cubrir a cabeceira do escrito cos teus datos persoais e asinar na última folla. Logo preséntao no Rexistro de calquer Administración pública ou se tes sinatura electrónica no rexistro dá Administración estatal no enlace: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acces ou coa Chave 365 no portal da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal/ , a través do modelo de solicitude xenérica PR004A e adxuntando o arquivo coa alegación asinada. Tamen podes modificar o modelo. Fin do prazo para presentar as alegacións: 24 de agosto de 2022.

Afección moi severa aos recursos hídricos
Afección moi severa aos recursos hídricos
Afección moi severa aos recursos hídricos . Imaxes do proxecto.

Esquema das instalacións de Conexión Beariz 400 kV Eixe Sur.
Imaxes do proxecto

Galería

Xa podes descargar o modelo de alegación complementaria ao proxecto de liña de alta tensión a 220 kV desde o parque eólico Campelo ata a subestación Mesón, en Carballo, Carral, Cerceda, Coristanco, Ordes e Tordoia. Participa!

Lagoa de Alcaián en Coristanco (A Coruña)

Colabora e participa! Pica no enlace adxunto e descarga o modelo de alegacións complementarias ao proxecto de liña de alta tensión a 220 kV desde o parque eólico Campelo ata a subestación Mesón, en Carballo, Carral, Cerceda, Coristanco, Ordes e Tordoia. Só tes que cubrir a cabeceira do escrito cos teus datos persoais e asinar na última folla. Logo preséntao no Rexistro de calquer Administración pública ou se tes sinatura electrónica no rexistro dá Administración estatal no enlace: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acces ou coa Chave 365 no portal da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal/ , a través do modelo de solicitude xenérica PR004A e adxuntando o arquivo coa alegación asinada. Tamen podes modificar o modelo.

Enlace ao ANUNCIO do 17 de xuño de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto de liña de alta tensión a 220 kV desde o parque eólico Campelo ata a subestación Mesón, nos concellos de Carballo, Carral, Cerceda, Coristanco, Ordes e Tordoia (expediente 2018/0089)

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220707/AnuncioG0532-200622-0003_gl.html

Nota: Lembrar que o Convenio de Aarhus permite ao público acceder á información ambiental calquera que sexa a fase procedimental na que se atope o expediente.

Lembrar tamén que o medio ambiente é de todas e podemos presentar alegacións en calquer fase da tramitación do procedemento, en particular, os defectos de tramitación que poden ser alegados en todo momento, como é este caso (Lei 39/2015,de 1de outubro).

Pica no enlace e descarga o modelo de solicitude de acceso á información ambiental do proxecto da LAT Campelo – Mesón. Participa!

Galería

Xa podes descargar a alegación ao macro proxecto Prada de Statkraft con 24 muíños de 215 metros de altura, 101 puntos de apoio da LAT de evacuación e que afecta á Pena Trevinca, á Serra do Eixe, á águia real, ao val do Navea e á RN2000. Participa!

Pena Trevinca

Colabora e participa! Pica no enlace adxunto e descarga o modelo de alegacións ao macro proxecto Prada de Statkraft de 24 muíños de 215 metros de altura, 101 puntos de apoio da LAT de evacuación e que afecta á Pena Trevinca, á Serra do Eixe, á águia real, ao val do Navea e á RN2000 no Barco de Valdeorras, A Veiga, e Carballeda de Valdeorras (Ourense), e a súa infraestrutura de evacuación situada nos termos municipais da Veiga, O Barco de Valdeorras, Petín, Larouco, A Pobra de Trives e San Xoán de Río (Ourense) e Quiroga (Lugo). Só tes que cubrir a cabeceira do escrito cos teus datos persoais e asinar na última folla. Logo preséntao no Rexistro de calquer Administración pública ou se tes sinatura electrónica no rexistro dá Administración estatal no enlace: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso Tamén podes modificar o modelo e melloralo. Fin prazo para alegacións: 3 de agosto de 2022.

Consulta o enlace ao boletín oficial:

https://boe.es/boe/dias/2022/06/20/pdfs/BOE-B-2022-19871.pdf

Lagoa da Serpe de orixe glaciar
Águia real,en perigo de extinción

Axuda a protexer á Águia Real:

https://cmatv.xunta.gal/c/document_library/get_file?folderId=158492&name=DLFE-13124.pdf

Estado de conservación

As principais ameazas de conservación son a persecución directa (disparo, cebos envelenados, espolio de niños, etc.), as molestias e a perda de hábitat favorable. Porén, non se deben esquecer os posibles efectos da mortalidade en liñas eléctricas e parques eólicos.

Val do Río Navea
Val do Xares
Galería

Xa podes descargar o modelo de alegación ao proxecto da planta solar fotovoltaica «A GUDIÑA SOLAR» de 66 MWP e 55,7 MWN na Gudiña, Viana do Bolo e Vilariño de Conso (Ourense), que tramita o MITECOR pola vía do Real Decreto Lei 6/2022 e que afecta á Rede Natura 2000. Participa!

A Agudiña

NOTA: O Real Decreto-lei 6/2022, do 29 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes no marco do Plan Nacional de resposta ás consecuencias económicas e sociais da guerra en Ucraína non prevé ningún trámite para a participación do público interesado, tal como esíxe tanto a Directiva 2011/92/UE para o procedemento de selección de proxectos (art. 4.4), como o Convenio de Aarhus sobre o acceso á información, a participación do público na toma de decisións e o acceso á xustiza en materia de medio ambiente, ratificado por España no 2005 (art. 6). Sen embargo, o público ten dereito a participar. A súa omisión invalidaría o procedemento administrativo e é obxecto de nulidade de pleno Dereito.

Colabora e participa! Pica no enlace adxunto e descarga o modelo de alegacións ao proxecto da planta solar fotovoltaica «A GUDIÑA SOLAR» de 66 MWP e 55,7 MWN na Gudiña, Viana do Bolo e Vilariño de Conso (Ourense). Só tes que cubrir a cabeceira do escrito cos teus datos persoais e asinar na última folla. Logo preséntao no Rexistro de calquer Administración pública ou se tes sinatura electrónica no rexistro dá Administración estatal no enlace: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso Tamén podes modificar o modelo e melloralo. 

Consulta o resumo executivo do proxecto da planta solar fotovoltacia no seguinte enlace:

https://sede.miteco.gob.es/portal/site/seMITECO/navAfeccionAmbiental

Camiño de Santiago sanabrés – A Gudiña
Pena Maseira
FOXO DO LOBO DE PARADA DA SERRA EN A GUDIÑA E PEDROSO EN RIÓS
Galería

Xa podes descargar a alegación ao proxecto do parque eólico Carballoso, na Lama, Fornelos de Montes (Pontevedra) e Avión (Ourense), que tramita o MITECOR pola vía do Real Decreto Lei 6/2022 e que afecta á Serra do Suído. Participa!

Mirador do Xesteiro da Airoa

NOTA: O Real Decreto-lei 6/2022, do 29 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes no marco do Plan Nacional de resposta ás consecuencias económicas e sociais da guerra en Ucraína non prevé ningún trámite para a participación do público interesado, tal como esíxe tanto a Directiva 2011/92/UE para o procedemento de selección de proxectos (art. 4.4), como o Convenio de Aarhus sobre o acceso á información, a participación do público na toma de decisións e o acceso á xustiza en materia de medio ambiente, ratificado por España no 2005 (art. 6). Sen embargo, o público ten dereito a participar. A súa omisión invalidaría o procedemento administrativo e é obxecto de nulidade de pleno Dereito.

Colabora e participa! Pica no enlace adxunto e descarga o modelo de alegacións ao proxecto do parque eólico Carballoso, na Lama, Fornelos de Montes (Pontevedra) e Avión (Ourense). Só tes que cubrir a cabeceira do escrito cos teus datos persoais e asinar na última folla. Logo preséntao no Rexistro de calquer Administración pública ou se tes sinatura electrónica no rexistro dá Administración estatal no enlace: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso Tamén podes modificar o modelo e melloralo. 

Consulta o resumo executivo do proxecto do parque eólico Carballoso no seguinte enlace:

https://sede.miteco.gob.es/portal/site/seMITECO/navAfeccionAmbiental

Para saber máis do proxecto do parque eólico Coto dás Airas, previsto para a mesma área xeográfica, podes consultar o seguinte enlace:

Fervenza de Casariños
Galería

Coñece o proxecto do parque eólico Legre, nos municipios de Mesía e Oza-Cesuras (A Coruña). Descarga o modelo de alegación e participa!

Coñece as características do proxecto do parque eólico Legre, nos municipios de Mesía e Oza-Cesuras (A Coruña). Pica no enlace e descarga o cadro -resumo:

Colabora e participa! Pica no enlace adxunto e descarga o modelo de alegacións ao proxecto do parque eólico Legre, nos municipios de Mesía e Oza-Cesuras (A Coruña). Só tes que cubrir a cabeceira do escrito cos teus datos persoais e asinar na última folla. Logo preséntao no Rexistro de calquer Administración pública ou se tes sinatura electrónica no rexistro dá Administración estatal no enlace: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acces ou coa Chave 365 no portal da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal/ , a través do modelo de solicitude xenérica PR004A e adxuntando o arquivo coa alegación asinada. Tamen podes modificar o modelo. Fin do prazo para presentar as alegacións: 18 de agosto de 2022.

A saturación de infraestruturas eólicas da área de afección do proxecto do parque eólico Legre. Imaxe do EIA a exposición pública.
Distancias das infraestruturas eólicas aos núcleos de poboación. Imaxe do proxecto
Imaxe do proxecto da mercantil promotora
TÚMULO DE MOU 1 parroquia de Bascoi, en Mesía, afectado por unha plantación de eucaliptus e polo proxecto do parque eólico Legre
Terras agrícolas afectadas polo proxecto eólico Legre
Humedais afectados polo proxecto do paque eólico Legre. Imaxe do proxecto
Recursos hídricos afectados polo parque eólico Legre. Imaxe do proxecto
Galería

Coñece o proxecto do parque eólico Pedra Queimada en Arteixo, A Laracha e Carballo (A Coruña) da promotora Acciona e que afecta á Rede Natura 2000 e ao sistema lagunar de Razo – Baldaio. Descarga o modelo de alegación e participa!

Afección paisaxística severa e inasumible dos parques eólicos Monteagudo e Pedra Queimada de Acciona sobre o sistema lagunar de Baldaio (REDE NATURA 2000)

Coñece as características do proxecto do parque eólico Pedra Queimada en Arteixo, A Laracha e Carballo. Pica no enlace e descarga o cadro -resumo:

Colabora e participa! Pica no enlace adxunto e descarga o modelo de alegacións ao proxecto do parque eólico Pedra Queimada en Arteixo, A Laracha e Carballo (A Coruña). Só tes que cubrir a cabeceira do escrito cos teus datos persoais e asinar na última folla. Logo preséntao no Rexistro de calquer Administración pública ou se tes sinatura electrónica no rexistro dá Administración estatal no enlace: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acces ou coa Chave 365 no portal da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal/ , a través do modelo de solicitude xenérica PR004A e adxuntando o arquivo coa alegación asinada. Tamen podes modificar o modelo. Fin do prazo para presentar as alegacións: 17 de agosto de 2022.

Infografía do proxecto co aeroxerador A1 visto desde o núcleo de Caión e ao que hai que engadir o impacto dos aeroxeradores do parque eólico Monteagudo
Infografía do proxecto cos aeroxeradores vistos desde o Mirador do Monte de Angra
Infografía do proxecto con un aeroxerador visto desde Anzobre
Imaxe do proxecto coa afección aos recursos hídricos
Narcissus cyclamineus na área de afección do proxecto
Omphalodes littoralis subsp. gallaecica Laínz na área de afección do proxecto
Rumex rupestris Le Gall na área de afección do proxecto
Sphagnum pylaisii na área de afección do proxecto
Brezais húmidos atlánticos á beira da lagoa das Chanceiras
Castro de Freón en Santo Tomé de Monteagudo afectado polo proxecto
Praias de Razo e Baldaio afectadas polos parques eólicos de Acciona
Galería

Coñece o proxecto do parque eólico Pedra Longa na Estrada, Forcarei e Cerdedo-Cotobade (Pontevedra). Descarga o modelo de alegación e participa!

Parroquia de Sabucedo, A Estrada

Coñece as características do proxecto do parque eólico Pedra Longa na Estrada, Forcarei e Cerdedo-Cotobade (Pontevedra). Pica no enlace e descarga o cadro -resumo:

Colabora e participa! Pica no enlace adxunto e descarga o modelo de alegacións ao proxecto do parque eólico Pedra Longa na Estrada, Forcarei e Cerdedo-Cotobade (Pontevedra). Só tes que cubrir a cabeceira do escrito cos teus datos persoais e asinar na última folla. Logo preséntao no Rexistro de calquer Administración pública ou se tes sinatura electrónica no rexistro dá Administración estatal no enlace: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acces ou coa Chave 365 no portal da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal/ , a través do modelo de solicitude xenérica PR004A e adxuntando o arquivo coa alegación asinada. Tamen podes modificar o modelo. Fin do prazo para presentar as alegacións: 17 de agosto de 2022.

Imaxe do proxecto do parque eólico Pedra Longa. Esquema das instalacións do clúster empresarial eólico
Mámoas 3 e 4 da Serra

Lagoa do Pozo da Serra
Lagoa da Eira dos Mouros
Paisaxe afectada polo proxecto eólico Pedra Longa
Paisaxe afectada polo proxecto eólico Pedra Longa
Observatorio astronómico de Forcarei, afectado polo proxecto
Cabalos salvaxes nos montes afectados polo proxecto
Curro de Sabucedo

Vértice xeodésico do Outeiro Grande
Capela de Sta. Lucía de Cabanelas
Cruceiro e capela de Sta. Lucía de Cabanelas
Galería

Coñece o proxecto do parque eólico Rodeira en Vila de Cruces e Lalin (Pontevedra). Descarga o modelo de alegación e participa!

Libélula Oxygastra curtisii, en perigo de extinción, afectada polo proxecto do parque eólica Rodeira en Vila de Cruces

Coñece as características do proxecto do parque eólico Rodeira en Vila de Cruces e Lalin (Pontevedra). Pica no enlace e descarga o cadro -resumo:

Colabora e participa! Pica no enlace adxunto e descarga o modelo de alegacións ao proxecto do parque eólico Rodeira en Vila de Cruces e Lalin (Pontevedra). Só tes que cubrir a cabeceira do escrito cos teus datos persoais e asinar na última folla. Logo preséntao no Rexistro de calquer Administración pública ou se tes sinatura electrónica no rexistro dá Administración estatal no enlace: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acces ou coa Chave 365 no portal da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal/ , a través do modelo de solicitude xenérica PR004A e adxuntando o arquivo coa alegación asinada. Tamen podes modificar o modelo. Fin do prazo para presentar as alegacións: 16 de agosto de 2022.

Imaxe do proxecto. Distancias dos 4 aeroxeradores de 240 metros aos núcleos de Vila de Cruces
COTO DO CASTRO, COTO DA RODA OU A RODA DO CASTRO
Parques eólicos da área do proxecto. Imaxe do proxecto