Galería

Di NON aos Campionatos de raposos que comezan en xaneiro de 2023 en Galicia. Descarga o modelo de solicitude e participa!

Cómpre valorar os grandes servizos ecosistémicos que prestan os raposos

Colabora e participa! Pica no enlace adxunto e descarga o modelo de solicitude para pedir a prohibición dos campionatos de raposos e a suspensión dos campeonttos da especie no vindeiro ano 2023. Só tes que cubrir a cabeceira do escrito cos teus datos persoais e asinar na última folla. Logo preséntao no Rexistro de calquer Administración pública ou se tes sinatura electrónica no rexistro dá Administración estatal no enlace: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do  ou coa Chave 365 no portal da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal/ , a través do modelo de solicitude xenérica PR004A e adxuntando o arquivo coa alegación asinada. Tamen podes modificar o modelo.

Moitas femias están preñadas cando se celebran os campeonatos. A época de celo comeza en decembro.

A Sociedade Galega de Historia Natural, en contra da caza do raposo: “É un contrasentido”

«Eses campionatos perpetúan a idea de que os raposos son unhas alimañas ás que controlar», denuncia Serafín González.

A Sociedade Galega de Historia Natural, en contra da caza do raposo: “É un contrasentido”

Medra a oposición social á matanza de raposos
Galería

Axúdanos a pedir transparencia na política de caza da Xunta e acceso á información cinexética. Descarga o modelo de solicitude e participa!

Colabora e participa! Pica no enlace adxunto e descarga o modelo de solictude de acceso á información en materia de caza en Galicia. Só tes que cubrir a cabeceira do escrito cos teus datos persoais e asinar na última folla. Logo preséntao no Rexistro de calquer Administración pública ou se tes sinatura electrónica no rexistro dá Administración estatal no enlace: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acces ou coa Chave 365 no portal da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal/ Tamén podes modificar o modelo. Fin do prazo para presentar o recurso de alzada: 30 de maio de 2022.

Que se pide?

1.-  A participación pública na elaboración dos plans de ordenación cinexética nas zonas libres de caza, dado que están a elaborarse, segundo se comentou no Comité galego de caza. Con esta finalidade prégase que procedan á apertura dun periodo de participación pública para o envío de suxerencias e o fomento da participación pública na súa elaboración e así garantir os distintos intereses afectados, tal e como recolle o artigo 1 da Lei 13/2013, de 23 de decembro, de caza de Galicia. Ademais como ben di a exposición de motivos da lei, a caza constitue un dereito orixinario que corresponde a todos os administrados.

2.- No caso de estaren xa elaborados, acceso aos plans de ordenación cinexética das zonas libres de caza, e acceso aos plans anuais de aproveitamento cinexético das zonas libres de caza.

3.- Aclaren a esta parte se a Dirección Xeral de Patrimonio Natural cumpriu a súa obriga de xestión das zonas libres de caza e se prevé comezar a nova tempada de caza (1 de agosto), con ou sen plans de xestión para estas zonas libres.

4.- Acceso a esta parte, na forma que lles resulte máis fácil, aos plans de ordenación cinexética e aos plans anuais de aproveitamento cinexético aprobados pola Dirección Xeral de Patrimonio Natural. Os plans de ordenación cinexética tiveron que aprobarse en marzo deste ano. Confirme este extremo e faciliten o acceso aos mesmos.

5.- Reitérase a solicitude de prohibición dos campionatos de raposos, xa que logo a súa finalidade contradí o artigo 1 da Lei de caza de Galicia. Téñase en conta que o rexeitamento social aos campionatos de raposos e á caza do raposo en xeral increméntase cada ano en Galicia e é fácilmente constatable. Non ten sentido que se apoie a caza dunha especie que goza de gran aprecio por parte da cidadanía polas excelentes funcións ecosistémicas que desempeña.

6.- Remita a esta parte ou poña a disposición desta parte un exemplar do Manual dos plans de ordenación cinexética (POC) que teñen a disposición pública para a elaboración destes por parte dos Tecores e ao que fixeron referencia na reunión do Comité galego de caza do día 4 de abril.

7.- Acceso aos informes técnicos e estudos que mencionou a Presidenta do Comité galego de Caza durante a reunión do día 4 de abril de 2022 (reunión do Comité galego de caza) e que se consideran importantes para esta parte e en xeral para as entidades naturalistas e ecoloxistas de Galicia, para entender a planificación e os datos da tempada de caza para o ano 2022/2023 realizada pola Dirección Xeral de Patrimonio Natural da Xunta de Galicia.

8.- Procedan á revisión dos plans de aproveitamento cinexético tendo en conta que nos termos municipais de Guitiriz, Vilalba, Xermade e Aranda é posible a presencia da cría de abetouro ou boi, especie en perigo de extinción. O mesmo se pide en relación coa posible presencia de arcea nidificante no Monte Neme, entre os municipios de Carballo e Malpica de Bergantiños, e todo elo coa finalidade de recuperar e conservar estas especies. Indiquen as medidas a adoptar nestes casos.

A Sociedade Galega de Historia Natural, en contra da caza do raposo: “É un contrasentido”

«Eses campionatos perpetúan a idea de que os raposos son unhas alimañas ás que controlar», denuncia Serafín González.

https://nostelevision.gal/a-sociedade-galega-de-historia-natural-alza-a-voz-en-contra-da-caza-do-raposo-e-un-contrasentido/

Medra a oposición social á matanza de raposos
Galería

A importancia dos raposos nos ecosistemas galegos

Temos falado moitas veces da importancia dos raposos para os ecosistemas galegos. Se ben somos conscientes de que o problema é máis grave do que parece.

Desde o ano 2011 preto de 75.000 raposos foron masacrados nos montes galegos.

Galicia convertiuse nun campo de batalla para os raposos, que están sendo perseguidos polos cazadores co beneplácito e autorización da Xunta de Galicia.

Dc6_JAPXcAAI94E

Non hai ningún estudo publicado sobre a cantidade de raposos existentes en Galicia, polo que os campionatos de caza de raposos convírtense en concursos sen límite onde o oxectivo é matar cantos máis exemplares mellor.

O papel do raposo respecto ao medio natural é moi importante, podemos dicir que é unha peza crave no mantemento dos ecosistemas, desempeñando unhas funcións ademais moi beneficiosas para nós as persoas.

A primeira función de importancia que realiza gratuitamente é a da eliminación e procesado de cadáveres de animais e dos seus restos, limpando así o campo e previndo enfermidades e pandemias.Nos seus desprazamentos diarios recolle moitos animais atropelados das cunetas das estradas, dalgúns aliméntase e outros son enterrados para aliviar máis adiante os momentos de fame. Así pois o raposo como outros animais carroñeros, voitres, corvos, picarazas, libra ao monte de animais enfermos ou mortos, axudando a frear a propagación de enfermidades como a mixomatosis do coello.

A segunda función útil para nós é a do control de pragas agrícolas. Unha poboación sa de raposos mantén baixo control aos roedores como aos ratos, ratas, topillos e aos topos, actuando sobre os eventuais incrementos no seu número, suavizando este incremento e evitando males maiores para as colleitas. Por iso o agricultor debería ver ao raposo como un aliado, aínda que a contra cultura popular fixo que isto non sexa así na maioría dos casos.

A terceira función importante para as persoas e para o medio natural, que realiza este animal e tal vez a menos coñecida é a da diseminación de sementes. Ou sexa que o raposo traballa como un viverista, tratando as sementes e plantándoas polo campo ao longo de quilómetros nas súas roldas diarias.

Este pequeno cánido, é unha animal clave para a restauración natural dos ecosistemas xa que a súa dieta está composta parcialmente de froitos e bagas de plantas, árbores e arbustos que son dixeridos, separando así as súas sementes da pulpa e pel para máis adiante ser excretados lonxe da poboación vexetal orixinal onde as sementes poden germinar colonizando así outras zonas e mellorando a diversidade vexetal deses lugares.

Non se pode facer política para un rural vivo, se non protexemos á fauna clave dos ecosistemas e garante da biodiversidade como son os raposos.

Non aos campionatos de caza de raposos de Galicia!

raposic3b1o