Galería

Coñece o proxecto de execución LMT evacuación PE Monte do Marco en Monterroso, Guntín e Portomarín (Lugo). Descarga o modelo de alegación e participa!

Coñece as características do proxecto de execución LMT evacuación PE Monte do Marco en Monterroso, Guntín e Portomarín (Lugo). Pica no enlace e descarga o cadro -resumo:

Colabora e participa! Pica no enlace adxunto e descarga o modelo de alegacións ao proxecto de execución LMT evacuación PE Monte do Marco en Monterroso, Guntín e Portomarín (Lugo). Só tes que cubrir a cabeceira do escrito cos teus datos persoais e asinar na última folla. Logo preséntao no Rexistro de calquer Administración pública ou se tes sinatura electrónica no rexistro dá Administración estatal no enlace: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do  ou coa Chave 365 no portal da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal/ , a través do modelo de solicitude xenérica PR004A e adxuntando o arquivo coa alegación asinada. Tamén podes modificar o modelo. Fin do prazo para presentar as alegacións: 16 de novembro de 2022.

AS PAISAXES CULTURAIS DE MONTERROSO E DA COMARCA DA ULLOA DESDE A VISIÓN DO POETA E ESCRITOR ANTONIO YEBRA DE ARES

Capela de Lameiros
Cruceiro de Lameiros
Sta. María de Marzán
Galería

Coñece o proxecto do parque eólico Ampliación Alto da Croa II, en Dumbría (A Coruña). Descarga o modelo de alegación e participa!

Mirador de San Bartolo, Vimizanzo

Coñece as características do proxecto do parque eólico Ampliación Alto da Croa II, en Dumbría (A Coruña). Pica no enlace e descarga o cadro -resumo:

Colabora e participa! Pica no enlace adxunto e descarga o modelo de alegacións ao proxecto do parque eólico Ampliación Alto da Croa II, en Dumbría (A Coruña). Só tes que cubrir a cabeceira do escrito cos teus datos persoais e asinar na última folla. Logo preséntao no Rexistro de calquer Administración pública ou se tes sinatura electrónica no rexistro dá Administración estatal no enlace: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do  ou coa Chave 365 no portal da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal/ , a través do modelo de solicitude xenérica PR004A e adxuntando o arquivo coa alegación asinada. Tamen podes modificar o modelo. Fin do prazo para presentar as alegacións: 24 de novembro de 2022.

Vistas desde a Estación Remota de Salvamento Marítimo de Chan das Lagoas
Galería

Coñece o proxecto da LAT 132 kV de evacuación do proxecto do parque eólico Legre, en Oza-Cesuras e Mesía (A Coruña). Descarga o modelo de alegación e participa!

Castelo de Teodomiro

Coñece as características do o proxecto da LAT 132 kV evacuación parque eólico Legre, en Oza-Cesuras e Mesía (A Coruña). Pica no enlace e descarga o cadro -resumo:

Colabora e participa! Pica no enlace adxunto e descarga o modelo de alegacións ao proxecto da LAT 132 kV evacuación parque eólico Legre, en Oza-Cesuras e Mesía (A Coruña). Só tes que cubrir a cabeceira do escrito cos teus datos persoais e asinar na última folla. Logo preséntao no Rexistro de calquer Administración pública ou se tes sinatura electrónica no rexistro dá Administración estatal no enlace: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do ou coa Chave 365 no portal da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal/ , a través do modelo de solicitude xenérica PR004A e adxuntando o arquivo coa alegación asinada. Tamen podes modificar o modelo. Fin do prazo para presentar as alegacións: 22 de novembro de 2022.

Vista do xacemento arqueolóxico Coto de Tamborel
Vista da Paisaxe afectada polos apoios 2 e 3 da LAT
Galería

Coñece o proxecto do parque eólico Chao do Marco, no municipio de Becerreá (Lugo). Descarga o modelo de alegación e participa!

Lagoa na Serra do Calamouco

Coñece as características do proxecto do parque eólico Chao do Marco, no municipio de Becerreá (Lugo). Pica no enlace e descarga o cadro -resumo:

Colabora e participa! Pica no enlace adxunto e descarga o modelo de alegacións ao proxecto do parque eólico Chao do Marco, no municipio de Becerreá (Lugo). Só tes que cubrir a cabeceira do escrito cos teus datos persoais e asinar na última folla. Logo preséntao no Rexistro de calquer Administración pública ou se tes sinatura electrónica no rexistro dá Administración estatal no enlace: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do   ou coa Chave 365 no portal da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal/ , a través do modelo de solicitude xenérica PR004A e adxuntando o arquivo coa alegación asinada. Tamen podes modificar o modelo. Fin do prazo para presentar as alegacións: 18 de novembro de 2022.

Miradoiro da Pena do Pico inzado de eólicos
Galería

Xa podes descargar o modelo de alegación á solicitude da declaración de utilidade pública do proxecto eólico Marcofán, no Irixo, Boborás e Beariz (Ourense) e que afecta á Reserva Natural Fluvial do Río Ulla. Participa!

Detalle das vistas do Mirador Alto do Paraño. Xeración de Feísmo Paisaxístico e ameaza ás Paisaxes de Avelino Cachafeiro

Colabora e participa! Pica no enlace adxunto e descarga o modelo de alegación á solicitude da declaración de utilidade pública do proxecto eólico Marcofán, no Irixo, Boborás e Beariz (Ourense) e que afecta á Reserva Natural Fluvial do Río Ulla. Só tes que cubrir a cabeceira do escrito cos teus datos persoais e asinar na última folla. Logo preséntao no Rexistro de calquer Administración pública ou se tes sinatura electrónica no rexistro dá Administración estatal no enlace: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do coa Chave 365 no portal da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal/ Tamén podes modificar o modelo. Fin do prazo para presentar as alegacións:  29/11/2022.

Galería

Xa podes descargar o modelo de alegación á solicitude de modificación da declaración de utilidade pública do proxecto do parque eólico Monte da Croa, en Dumbría e Vimianzo (A Coruña). Participa!

Mirador do Alto da Ruña, ateigado de eólicos

Colabora e participa! Pica no enlace adxunto e descarga o modelo de alegación á solicitude de modificación da declaración de utilidade pública do proxecto do parque eólico Monte da Croa, en Dumbría e Vimianzo (A Coruña). Só tes que cubrir a cabeceira do escrito cos teus datos persoais e asinar na última folla. Logo preséntao no Rexistro de calquer Administración pública ou se tes sinatura electrónica no rexistro dá Administración estatal no enlace: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do ou coa Chave 365 no portal da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal/ Tamén podes modificar o modelo. Fin do prazo para presentar as alegacións:  25/11/2022.

Mirador de Tremuzo inzado de eólicos
Galería

Coñece o proxecto do parque eólico A Estivada, no Irixo e Boborás (Ourese), un dos 28 parques en tramitación que afecta á Serra do Candán, á Serra do Cando e á Pena Veidosa. Descarga o modelo de alegación e participa!

Mirador de Pedroselo Serra do Candán, o mías próximo ao proxecto eólico Estivada

Coñece as características do proxecto do parque eólico A Estivada, no Irixo e Boborás (Ourese). Pica no enlace e descarga o cadro -resumo:


Colabora e participa! Pica no enlace adxunto e descarga o modelo de alegacións ao proxecto do parque eólico A Estivada, no Irixo e Boborás (Ourese). Só tes que cubrir a cabeceira do escrito cos teus datos persoais e asinar na última folla. Logo preséntao no Rexistro de calquer Administración pública ou se tes sinatura electrónica no rexistro dá Administración estatal no enlace: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do ou coa Chave 365 no portal da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal/ , a través do modelo de solicitude xenérica PR004A e adxuntando o arquivo coa alegación asinada. Tamen podes modificar o modelo. Fin do prazo para presentar as alegacións: 7 de novembro de 2022.

Mirador do Alto do Paraño: eólicos e liñas eléctricas

Coñece a Reserva Natural Fluvial Río Ulla:

Galería

Xa podes descargar o modelo de alegación á solicitude da declaración de utilidade pública e á necesidade de urxente ocupación do proxecto LAT 132 kV SET parque eólico Troitomil-LAT 132 kV SET parque eólico Banzas/SET colectora Lousame, na Baña e Negreira (A Coruña). Participa!

Colabora e participa! Pica no enlace adxunto e descarga o modelo de alegación á solicitude da declaración de utilidade pública e á necesidade de urxente ocupación do proxecto LAT 132 kV SET parque eólico Troitomil-LAT 132 kV SET parque eólico Banzas/SET colectora Lousame, na Baña e Negreira (A Coruña). Só tes que cubrir a cabeceira do escrito cos teus datos persoais e asinar na última folla. Logo preséntao no Rexistro de calquer Administración pública ou se tes sinatura electrónica no rexistro dá Administración estatal no enlace: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acces ou coa Chave 365 no portal da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal/ Tamén podes modificar o modelo. Fin do prazo para presentar as alegacións: 16/11/2022.

Galería

Coñece o proxecto do parque eólico A Costa, nos concellos de Mazaricos, Outes e Muros (A Coruña). Descarga o modelo de alegación e participa!

Coñece as características do proxecto do parque eólico A Costa, nos concellos de Mazaricos, Outes e Muros (A Coruña). Pica no enlace e descarga o cadro -resumo:


Colabora e participa! Pica no enlace adxunto e descarga o modelo de alegacións ao proxecto do parque eólico A Costa, nos concellos de Mazaricos, Outes e Muros (A Coruña). Só tes que cubrir a cabeceira do escrito cos teus datos persoais e asinar na última folla. Logo preséntao no Rexistro de calquer Administración pública ou se tes sinatura electrónica no rexistro dá Administración estatal no enlace: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acces ou coa Chave 365 no portal da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal/ , a través do modelo de solicitude xenérica PR004A e adxuntando o arquivo coa alegación asinada. Tamen podes modificar o modelo. Fin do prazo para presentar as alegacións: 11 de novembro de 2022.

Galería

Coñece o proxecto do parque eólico Serra do Colmo, en Becerreá e Baralla (Lugo). Descarga o modelo de alegación e participa!

Ermida de San Lourenzo en Becerreá afectada polo proxecto eólico Serra do Colmo

Coñece as características do proxecto do parque eólico Serra do Colmo, en Becerreá e Baralla (Lugo). Pica no enlace e descarga o cadro -resumo:

Colabora e participa! Pica no enlace adxunto e descarga o modelo de alegacións ao proxecto do parque eólico Serra do Colmo, en Becerreá e Baralla (Lugo). Só tes que cubrir a cabeceira do escrito cos teus datos persoais e asinar na última folla. Logo preséntao no Rexistro de calquer Administración pública ou se tes sinatura electrónica no rexistro dá Administración estatal no enlace: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acces ou coa Chave 365 no portal da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal/ , a través do modelo de solicitude xenérica PR004A e adxuntando o arquivo coa alegación asinada. Tamen podes modificar o modelo. Fin do prazo para presentar as alegacións: 11 de novembro de 2022.

Bosques de frondosas nas ladeiras do Río Convento
Imaxe do proxecto do parque eólico Serra do Colmo
Interior da ermida de San Lourenzo
Imaxe das 3 serras, dorsais paralelas entre sí e que prevén inzalas de eólicos: Serra da Piñeira afectada polo parque eólico Piñeira, a Serra de Liñares, afectada polo parque eólico Serra do Colmo e a Serra do Furco, afectada polo proxecto eólico Serra do Furco
Galería

Coñece o proxecto de execución do parque eólico Serra da Piñeira, en Becerreá, Baralla e Láncara (Lugo). Descarga o modelo de alegación e participa!

Coñece as características do proxecto de execución do parque eólico Serra da Piñeira, en Becerreá, Baralla e Láncara (Lugo). Pica no enlace e descarga o cadro -resumo:

Colabora e participa! Pica no enlace adxunto e descarga o modelo de alegacións ao proxecto de execución do parque eólico Serra da Piñeira, en Becerreá, Baralla e Láncara (Lugo). Só tes que cubrir a cabeceira do escrito cos teus datos persoais e asinar na última folla. Logo preséntao no Rexistro de calquer Administración pública ou se tes sinatura electrónica no rexistro dá Administración estatal no enlace: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acces ou coa Chave 365 no portal da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal/ , a través do modelo de solicitude xenérica PR004A e adxuntando o arquivo coa alegación asinada. Tamen podes modificar o modelo. Fin do prazo para presentar as alegacións: 14 de novembro de 2022.

Pasteiros próximos ao aeroxerador SP04
San Salvador de Piñeira
Río Covo afectado pola gabia de cableado
Galería

Coñece o proxecto eólico Serra do Furco, no concello de Becerreá (Lugo). Descarga o modelo de alegación e participa!

Afloramento rochoso na zona onde se prevé instalar o aeroxerador A1

Coñece as características proxecto eólico Serra do Furco, no concello de Becerreá (Lugo). Pica no enlace e descarga o cadro -resumo:

Colabora e participa! Pica no enlace adxunto e descarga o modelo de alegacións ao proxecto eólico Serra do Furco, no concello de Becerreá (Lugo). Só tes que cubrir a cabeceira do escrito cos teus datos persoais e asinar na última folla. Logo preséntao no Rexistro de calquer Administración pública ou se tes sinatura electrónica no rexistro dá Administración estatal no enlace: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acces ou coa Chave 365 no portal da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal/ , a través do modelo de solicitude xenérica PR004A e adxuntando o arquivo coa alegación asinada. Tamen podes modificar o modelo. Fin do prazo para presentar as alegacións: 28 de outubro de 2022.

Parque eólico Serra do Furco. Imaxe do proxecto
Afección aos recursos hídricos. Imaxe do proxecto
Imaxe do proxecto do parque eólico Serra do Furco
Bosque mixto de piñeiros e frondosas preto do aeroxerador A7
Galería

Fóra eólicos! Fóra EDP Renovables!

📌Adxúntase o video antieólico de Corcoesto – Cereo – Valenza -Rececinde – Santa Comba – Caión realizado este sábado pasado.

🌱Pica nos enlaces e descarga os modelos de alegacións aos parques eólicos Alto do Torreiro e Bustelo -Baralláns. Fin do prazo para alegar: 25 de outubro.

👉 Axúdanos! Participa! ✍️

💚 #StopEólicos #StopEspeculación #stopfeísmopaisaxístico #FóraEDPRenovables

Galería

Xa podes descargar o modelo de alegación á solicitude da declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, do proxecto do parque eólico Barrosino, na Baña (A Coruña). Participa!

Colabora e participa! Pica no enlace adxunto e descarga o modelo de alegación á solicitude da declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, do proxecto do parque eólico Barrosino, na Baña (A Coruña). Só tes que cubrir a cabeceira do escrito cos teus datos persoais e asinar na última folla. Logo preséntao no Rexistro de calquer Administración pública ou se tes sinatura electrónica no rexistro dá Administración estatal no enlace: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acces ou coa Chave 365 no portal da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal/ Tamén podes modificar o modelo. Fin do prazo para presentar as alegacións: 11/11/2022.

Núcleo de Barro de Arriba (A Baña)
Imaxe do proxecto do parque eólico Barrosino co solape das poligonais dos distintos parques Barrosino, Vilartoxo e Troitomil
Galería

Xa podes descargar o modelo do recurso de alzada ao parque eólico Farrapa II en Abadín e A Pastoriza (Lugo). Participa!

Colabora e participa! Pica no enlace adxunto e descarga o modelo do recurso de alzada ao parque eólico Farrapa II en Abadín e A Pastoriza (Lugo). Só tes que cubrir a cabeceira do escrito cos teus datos persoais e asinar na última folla. Logo preséntao no Rexistro de calquer Administración pública ou se tes sinatura electrónica no rexistro dá Administración estatal no enlace: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acces ou coa Chave 365 no portal da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal/ , a través do modelo de solicitude xenérica PR004A e adxuntando o arquivo coa alegación asinada. Tamen podes modificar o modelo. Fin do prazo para presentar as alegacións: un mes contado a partir do día seguinte ao da notificación da RESOLUCIÓN do 30 de xuño de 2022 pola que se autoriza o parque ou, se fora o caso, o 4 de outubro de 2022.

Consulta a Resolución publicada no DOG:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220809/AnuncioV0653-070722-0012_gl.html