Galería

Xa podes descargar o modelo de alegación á modificación da declaración de utilidade pública do parque eólico Serra do Faro (fase I) en Piñor e San Cristovo de Cea (Ourense). Descarga o modelo de alegación e participa!

Milvus milvus

Colabora e participa! Pica no enlace adxunto e descarga o modelo de alegación á modificación da declaración de utilidade pública do parque eólico Serra do Faro (fase I) en Piñor e San Cristovo de Cea (Ourense). Só tes que cubrir a cabeceira do escrito cos teus datos persoais e asinar na última folla. Logo preséntao no Rexistro de calquer Administración pública ou se tes sinatura electrónica no rexistro dá Administración estatal no enlace: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do coa Chave 365 no portal da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal/ Tamén podes modificar o modelo. Fin do prazo para presentar as alegacións: 17/01/2023.

Galería

Defende o «dereito a paisaxear» pola entorna da Paisaxe Protexida dos Penedos de Pasarela -Traba sin eólicos. Alega ao documento inicial do Plan de xestión dos Penedos. Descarga o modelo de alegación e participa!

Defende o «dereito a paisaxear» pola entorna da Paisaxe Protexida dos Penedos de Pasarela -Traba sin eólicos. Alega ao documento inicial do Plan de xestión dos Penedos. Descarga o modelo de alegación e participa!

As persoas interesadas poden enviar as súas alegacións:
Preferentemente, mediante correo electrónico ao seguinte enderezo: planificacion.conservacion@xunta.gal, poñendo no asunto Plan de xestión da paisaxe protexida Os Penedos de Pasarela e Traba.
Alternativamente, mediante a presentación de escrito dirixido á Dirección Xeral de Patrimonio Natural da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, en calquera dos lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro. Fin prazo: 26 de decembro de 2022.

Consulta o anuncio publicado no DOG e o documento nas seguintes ligazóns:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221124/AnuncioG0532-091122-0013_gl.html

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221124/AnuncioG0532-091122-0013_gl.html#:~:text=https%3A//cmatv.xunta.gal/seccion%2Dtema/c/CMAOT_Conservacion%3Fcontent%3DDireccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Participacion_publica/seccion.html%26std%3DParticipacion_publica.html

Modelo de alegacións de Cari da asoc. ambiental Contramínate ao Plan de Xestión dos Penedos de Pasarela -Traba:

Galería

Coñece o proxecto do parque eólico Lamas II, situado en Baltar, Calvos de Randín e Os Blancos (Ourense). Descarga o modelo de alegación e participa!

AEIP Pena da Loba

Coñece as características do proxecto do parque eólico Lamas II, situado en Baltar, Calvos de Randín e Os Blancos (Ourense). Pica no enlace e descarga o cadro -resumo:

Colabora e participa! Pica no enlace adxunto e descarga o modelo de alegacións ao proxecto do parque eólico Lamas II, situado en Baltar, Calvos de Randín e Os Blancos (Ourense). Só tes que cubrir a cabeceira do escrito cos teus datos persoais e asinar na última folla. Logo preséntao no Rexistro de calquer Administración pública ou se tes sinatura electrónica no rexistro dá Administración estatal no enlace: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do  ou coa Chave 365 no portal da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal/ , a través do modelo de solicitude xenérica PR004A e adxuntando o arquivo coa alegación asinada. Tamen podes modificar o modelo. Fin do prazo para presentar as alegacións: 4 de xaneiro de 2023.

Plano LAT Fonsanta – Lamas de Feás, Lamas II, Monte da Neve – Frieira. Imaxe do proxecto.

Galería

Xa podes descargar o modelo de alegación ao proxecto da central hidroeléctrica de bombeo Tambre (327,62 MW do ciclo turbinado) e da súa infraestrutura de evacuación en Brión, Negreira, Lousame e Rois (A Coruña). Participa!

Colabora e participa! Pica no enlace adxunto e descarga o modelo de alegación ao proxecto da central hidroeléctrica de bombeo Tambre (327,62 MW do ciclo turbinado) e da súa infraestrutura de evacuación en Brión, Negreira, Lousame e Rois (A Coruña). Só tes que cubrir a cabeceira do escrito cos teus datos persoais e asinar na última folla. Logo preséntao no Rexistro de calquer Administración pública ou se tes sinatura electrónica no rexistro dá Administración estatal no enlace: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do .Tamén podes modificar o modelo. 

Imaxe do proxecto

Podes consultar o anteproxecto ou documento de inicio no seguinte enlace:

https://sede.miteco.gob.es/portal/site/seMITECO/navSabiaDestacados

Galería

Xa podes descargar o modelo de alegación á declaración de utilidade pública, en concreto, e a necesidade de urxente ocupación que iso implica, do proxecto do parque eólico Braña Ancha, en Coristanco e Santa Comba (A Coruña). Participa!

Ribeira do Río Xallas, en Santa Comba (A Coruña)

Colabora e participa! Pica no enlace adxunto e descarga o modelo de alegación á declaración de utilidade pública, en concreto, e a necesidade de urxente ocupación que iso implica, do proxecto do parque eólico Braña Ancha, en Coristanco e Santa Comba (A Coruña). Só tes que cubrir a cabeceira do escrito cos teus datos persoais e asinar na última folla. Logo preséntao no Rexistro de calquer Administración pública ou se tes sinatura electrónica no rexistro dá Administración estatal no enlace: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do coa Chave 365 no portal da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal/ Tamén podes modificar o modelo. Fin do prazo para presentar as alegacións: 04/01/2023.

Lagoa de Fontecova afectada polo parque eólico Fonte Silva

Fervenza de Castriz

Fervenza do Rego de Esternande

Galería

Xa podes descargar o modelo de alegación á solicitude de declaración de utilidade pública, en concreto, e a necesidade de urxente ocupación que iso implica, do proxecto do parque eólico Vilartoxo, na Baña e Val do Dubra (A Coruña). Participa!

Paisaxe desde o Mirador do Picoto, no Val do Dubra, afectado polos proxectos eólicos Vilartoxo, Barrosino e Troitomil

Colabora e participa! Pica no enlace adxunto e descarga o modelo de alegación á solicitude de declaración de utilidade pública, en concreto, e a necesidade de urxente ocupación que iso implica, do proxecto do parque eólico Vilartoxo, na Baña e Val do Dubra (A Coruña).  Só tes que cubrir a cabeceira do escrito cos teus datos persoais e asinar na última folla. Logo preséntao no Rexistro de calquer Administración pública ou se tes sinatura electrónica no rexistro dá Administración estatal no enlace: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do coa Chave 365 no portal da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal/ Tamén podes modificar o modelo. Fin do prazo para presentar as alegacións: 30/12/2022.

Mirador de Sta. Mariña do Barro

Mirador do Picoto no Val do Dubra

Imaxe do proxecto eólico Vilartoxo

Galería

Coñece o proxecto de solución de evacuación conxunta dos parques eólicos Alvite e Alvite II, en Negreira e Mazaricos (A Coruña). Descarga o modelo de alegación e participa!

Mirador Alto do Cotro

Coñece as características do proxecto de solución de evacuación conxunta dos parques eólicos Alvite e Alvite II, en Negreira e Mazaricos (A Coruña). Pica no enlace e descarga o cadro -resumo:

Colabora e participa! Pica no enlace adxunto e descarga o modelo de alegacións ao proxecto de solución de evacuación conxunta dos parques eólicos Alvite e Alvite II, en Negreira e Mazaricos (A Coruña). Só tes que cubrir a cabeceira do escrito cos teus datos persoais e asinar na última folla. Logo preséntao no Rexistro de calquer Administración pública ou se tes sinatura electrónica no rexistro dá Administración estatal no enlace: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do  ou coa Chave 365 no portal da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal/ , a través do modelo de solicitude xenérica PR004A e adxuntando o arquivo coa alegación asinada. Tamen podes modificar o modelo. Fin do prazo para presentar as alegacións: 28 de decembro de 2022.

Afección aos recursos hídricos. Imaxe do proxecto

Masa de vexetación autóctona no lugar de Casais

Localización do apoio número 9

Rego de Castiñeira

Galería

20 toneladas de auga para producir 1 tonelada de hidróxeno? Preguntamos a Augas de Galicia cantas toneladas de auga comprometen as plantas de hidróxeno previstas para o lago das Pontes, o lago das Encrobas e o río Tambre. Participa!

Imaxe do proxecto da central hidroeléctrica reversible do río Tambre

Colabora e participa! Pica no enlace adxunto e descarga o modelo de solicitude para preguntar a Augas de Galicia cantas toneladas de auga comprometen as plantas de hidróxeno previstas para o lago das Pontes, o lago das Encrobas e o río Tambre. 20 toneladas de auga para producir 1 tonelada de hidróxeno? Participa! Só tes que cubrir a cabeceira do escrito cos teus datos persoais e asinar na última folla. Logo preséntao no Rexistro de calquer Administración pública ou se tes sinatura electrónica no rexistro dá Administración estatal no enlace: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do  ou coa Chave 365 no portal da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal/ , a través do modelo de solicitude xenérica PR004A e adxuntando o arquivo coa alegación asinada. Tamen podes modificar o modelo.

Galería

Coñece o proxecto do parque eólico Meirama, denominado para os efectos de tramitación Meirama (76), en Cerceda e A Laracha (A Coruña). Descarga o modelo de alegación e participa!

Coñece as características do proxecto do parque eólico Meirama, denominado para os efectos de tramitación Meirama (76), en Cerceda e A Laracha (A Coruña). Pica no enlace e descarga o cadro -resumo:

Colabora e participa! Pica no enlace adxunto e descarga o modelo de alegacións ao proxecto do parque eólico Meirama, denominado para os efectos de tramitación Meirama (76), en Cerceda e A Laracha (A Coruña). Só tes que cubrir a cabeceira do escrito cos teus datos persoais e asinar na última folla. Logo preséntao no Rexistro de calquer Administración pública ou se tes sinatura electrónica no rexistro dá Administración estatal no enlace: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do  ou coa Chave 365 no portal da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal/ , a través do modelo de solicitude xenérica PR004A e adxuntando o arquivo coa alegación asinada. Tamen podes modificar o modelo. Fin do prazo para presentar as alegacións: 22 de decembro de 2022.

Imaxes do proxecto eólico Meirama (76)

Imaxes do proxecto eólico Meirama (76)

Imaxe do proxecto eólico Meirama (exp.IN408A 2018/27)

Humedais afectados polo proxecto eólico Meira 76:

Galería

Estamos a recadar fondos para a elaboración dos informes técnicos que presentaremos na vía administrativa e xudicial en relación aos seguintes proxectos eólicos: complexo eólico de Serra do Farelo, complexo eólico Cerceda e LAT dos cxos. eólicos Gato-Mesón e Gasalla-Legre (concellos afectados Ordes, Carral, Abegondo, Mesía, Frades, Oza-Cesuras e Aranga). Euro a euro podemos conseguilo. Axúdasnos?

Estamos a recadar fondos para a elaboración dos informes técnicos que presentaremos na vía administrativa e xudicial en relación aos seguintes proxectos eólicos: complexo eólico Serra do Farelo, complexo eólico Cerceda e LAT dos cxos. eólicos Gato-Mesón e Gasalla-Legre (concellos afectados Ordes, Carral, Abegondo, Mesía, Frades, Oza-Cesuras e Aranga)

Realiza a túa achega. Indica no concepto o complexo de proxectos eólicos para os que desexas realizar a achega (complexo Serra do Farelo,  complexo Cerceda, LAT dos cxos. eólicos Gato-Mesón e Gasalla-Legre (concellos afectados Ordes, Carral, Abegondo, Mesía, Frades, Oza-Cesuras e Aranga). Se o indicas, podes figurar como persoa peticionaria do informe e tes dereito a un orixinal do mesmo para presentar no expediente administrativo que desexes. Podes realizar aportacións aos informes e colaborar directamente co persoal técnico que os elabora.

Número de informes a elaborar: 3 (un para cada complexo eólico).

Custe de cada informe técnico: 650 euros + ive: 786,50 euros.

Nº. de conta bancaria: ES28 2080 5443 3430 4013 1387 (Asoc. Petón do Lobo).

Data límite da recadación: 20 de xaneiro de 2023.

Teléfono para máis información: 689 532863.

Correo electrónico: asociacionpetondolobo@hotmail.com

Proporcionarase información nesta páxina sobre a evolución da recadación.

Información sobre cada complexo eólico aos efectos da elaboración dos informes técnicos:

1.- Complexo eólico Serra do Farelo: proxecto eólico Serra do Farelo, proxecto eólico Zamorra, proxecto eólico Órrea e proxecto eólico Estivada. Municipios afectados: Agolada (Pontevedra) e Antas de Ulla (Lugo).

  1. RESOLUCIÓN do 28 de outubro de 2021, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se someten a información pública as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción, o proxecto de interese autonómico, o estudo de impacto ambiental e a solicitude de declaración de utilidade pública do parque eólico Serra do Farelo, situado nos concellos de Agolada, na provincia de Pontevedra, e Antas de Ulla, na provincia de Lugo, e promovido por AV Serra do Farelo, S.L. (expediente IN661A DXIEM-01/11), DOG Núm. 217, de 11 de novembro de 2021.
  2. RESOLUCIÓN do 22 de setembro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública o estudo de impacto ambiental e as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción e a aprobación do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) do proxecto do parque eólico Zamorra, situado no concello de Agolada (IN408A 2019/21).
  3. RESOLUCIÓN do 15 de xullo de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se someten a información pública o estudo de impacto ambiental, as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción, o proxecto sectorial (proxecto de interese autonómico) e a solicitude de declaración de utilidade pública, en concreto, das instalacións do parque eólico Órrea, situado no concello de Agolada, provincia de Pontevedra (expediente IN661A 2011/10-4).
  4. RESOLUCIÓN do 6 de outubro de 2021, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) do parque eólico Estivada, situado nos concellos de Agolada (Pontevedra) e Antas de Ulla (Lugo), e promovido por Green Capital Power, S.L. (expediente IN408A/2019/17).

2.- Complexo eólico Cerceda: proxecto eólico Meirama, proxecto eólico As Encrobas, proxecto eólico Coto Loureiro, proxecto LAT de evacuación do Coto Loureiro, proxecto eólico Meirama (Meirama76), proxecto eólico Monte Inxeiro, central hidroeléctrica reversible de Meirama.

  1. ACORDO do 15 de xullo de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto de interese autonómico do proxecto do Parque Eólico Meirama, nos concellos de Cerceda, Carral e Ordes (expediente IN408A 2018/27).
  2. ACORDO do 27 de outubro de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental (EIA) e o proxecto de interese autonómico (PIA) do proxecto do parque eólico Meirama, denominado para os efectos de tramitación Meirama (76), nos concellos de Cerceda e A Laracha (A Coruña) (expediente IN408A 2020/076).
  3. ACORDO do 4 de marzo de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto de interese autonómico (PIA) do proxecto do parque eólico Coto Loureiro, nos concellos da Laracha e Cerceda (A Coruña) (expediente IN408A 2018/37).
  4. ACORDO do 5 de abril de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental (EIA) e o proxecto de interese autonómico (PIA) do proxecto LAT 220 kV evacuación do parque eólico Coto Loureiro e SE Monte Inxeiro ampliación 220 kV, nos concellos da Laracha, Cerceda e Ordes (A Coruña) (expediente IN408A 2021/36).
  5. ACORDO do 22 de setembro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, en concreto, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental (EIA) e o proxecto de interese autonómico (PIA) do proxecto do parque eólico Monte Inxeiro, nos concellos de Ordes e Cerceda (A Coruña) (expediente IN408A 2017/25).
  6. ACORDO do 30 de xullo de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) do proxecto do parque eólico As Encrobas, nos concellos de Cerceda, Carral e Ordes (A Coruña) (expediente IN408A 2020/93).

3.- LAT dos cxos. eólicos Gato-Mesón e Gasalla-Legre (concellos afectados Ordes, Carral, Abegondo, Mesía, Frades, Oza-Cesuras e Aranga): proxecto LAT Gato -Mesón, proxecto eólico Gasalla, proxecto eólico Solpor, proxecto eólico Legre e o proxecto LAT evacuación Legre.

a) ACORDO do 16 de xuño de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental (EIA) e o proxecto sectorial (proxecto de interese autonómico-PIA) do proxecto de liña de alta tensión LAT 220 kV Gato-Mesón e subestación colectora Mesón 220/132 kV (expediente IN408A 2020/145).

Co fin de evacuar a enerxía eléctrica xerada polos parques eólicos que a seguir se enumeran, todos eles en tramitación e promovidos polo grupo Greenalia, deséñanse a liña eléctrica de alta tensión (LAT) 220 kV Gato-Mesón e a subestación eléctrica colectora (SEC) Mesón 220/132 kV:

• Parque eólico (en diante, PE) Pena Ombra (45 MW, nº expediente IN408A 2017/40).

• PE Gato (25,2 MW, nº expediente IN408A 2017/04).

• PE Felga (21 MW, nº expediente IN408A 2017/19).

• PE Monte do Cordal (12,6 MW, nº expediente IN408A 2018/33).

• PE Friol (21 MW, nº expediente LU-11/147-EOL).

• PE Pena da Cabra (25,2 MW, nº expediente IN408A 2020/33).

• PE Penas Boas (16,8 MW, nº expediente IN408A 2018/35).

b) ACORDO do 6 de setembro de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental (EIA) e o proxecto de interese autonómico (PIA) do proxecto do parque eólico Gasalla, nos concellos de Mesía e Frades (expediente IN408A 2017/26).

c) ACORDO do 10 de decembro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto sectorial (proxecto de interese autonómico, PIA) do proxecto do parque eólico Solpor, nos concellos de Mesía e Ordes (expediente IN408A 2018/26).

d) ACORDO do 22 de xuño de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental (EIA) e o proxecto de interese autonómico (PIA) do proxecto do parque eólico Legre, nos concellos de Mesía e Oza-Cesuras (A Coruña) (expediente IN408A 2020/097).

e) ACORDO do 5 de setembro de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental (EIA) e o proxecto de interese autonómico (PIA) do proxecto LAT 132 kV evacuación parque eólico Legre, nos concellos de Oza-Cesuras e Mesía (expediente IN408A 2020/143).

Participa! #StopEólicos #StopEspeculación #StopFeísmoPaisaxístico

Galería

Coñece o proxecto de execución da LAT 132 kV SET Navallos-SET Punago A Vacariza, nos concellos de Baleira e Castroverde (Lugo). Descarga o modelo de alegación e participa!

Coñece as características do proxecto de execución da LAT 132 kV SET Navallos-SET Punago A Vacariza, nos concellos de Baleira e Castroverde (Lugo). Pica no enlace e descarga o cadro -resumo:

Colabora e participa! Pica no enlace adxunto e descarga o modelo de alegacións ao proxecto de execución da LAT 132 kV SET Navallos-SET Punago A Vacariza, nos concellos de Baleira e Castroverde (Lugo). Só tes que cubrir a cabeceira do escrito cos teus datos persoais e asinar na última folla. Logo preséntao no Rexistro de calquer Administración pública ou se tes sinatura electrónica no rexistro dá Administración estatal no enlace: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do  ou coa Chave 365 no portal da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal/ , a través do modelo de solicitude xenérica PR004A e adxuntando o arquivo coa alegación asinada. Tamen podes modificar o modelo. Fin do prazo para presentar as alegacións: 15 de decembro de 2022.

Rego do Carballal

Galería

Coñece o proxecto do parque eólico Tramontana, en Baltar, Cualedro e Xinzo de Limia (Ourense), que afecta a estruturas castelarias e ás paisaxes «arraianas». Descarga o modelo de alegación e participa!

Xacemento arqueolóxico Igrexa dos Mouros GA32028019, afectado polo parque eólico Larouco

Coñece as características do proxecto do parque eólico Tramontana, en Baltar, Cualedro e Xinzo de Limia (Ourense). Pica no enlace e descarga o cadro -resumo:

Colabora e participa! Pica no enlace adxunto e descarga o modelo de alegacións ao proxecto do parque eólico Tramontana, en Baltar, Cualedro e Xinzo de Limia (Ourense). Só tes que cubrir a cabeceira do escrito cos teus datos persoais e asinar na última folla. Logo preséntao no Rexistro de calquer Administración pública ou se tes sinatura electrónica no rexistro dá Administración estatal no enlace: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do  ou coa Chave 365 no portal da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal/ , a través do modelo de solicitude xenérica PR004A e adxuntando o arquivo coa alegación asinada. Tamen podes modificar o modelo. Fin do prazo para presentar as alegacións: 15 de decembro de 2022.

Mámoa da Lama Grande, Montecelo, Baltar, afectada polo parque eólico Larouco, en funcionamento

Parque eólico Larouco con 49 aeroxeradores na Serra do Larouco

Modelo de alegación para interesadas na apicultura de Baltar:

Galería

Coñece o proxecto do parque eólico Mistral, en Baltar (Ourense) que afecta a estruturas castelarias e ás paisaxes «arraianas». Descarga o modelo de alegación e participa!

Coñece as características do proxecto do parque eólico Mistral, en Baltar (Ourense). Pica no enlace e descarga o cadro -resumo:

Colabora e participa! Pica no enlace adxunto e descarga o modelo de alegacións ao proxecto do parque eólico Mistral, en Baltar (Ourense). Só tes que cubrir a cabeceira do escrito cos teus datos persoais e asinar na última folla. Logo preséntao no Rexistro de calquer Administración pública ou se tes sinatura electrónica no rexistro dá Administración estatal no enlace: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do  ou coa Chave 365 no portal da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal/ , a través do modelo de solicitude xenérica PR004A e adxuntando o arquivo coa alegación asinada. Tamen podes modificar o modelo. Fin do prazo para presentar as alegacións: 15 de decembro de 2022.

O Castriño

Modelo de alegación para interesadas na apicultura de Baltar:

Galería

Coñece o proxecto de execución do parque eólico San Cristovo, en Monterroso e Taboada (Lugo), que afecta a estruturas castelarias, ao BIC Camiño de Santiago e ás Paisaxes culturais do pintor monterrosino Antonio Yebra de Ares. Descarga o modelo de alegación e participa!

Ubicación do aeroxerador 3

Coñece as características do proxecto de execución do parque eólico San Cristovo, en Monterroso e Taboada (Lugo). Pica no enlace e descarga o cadro -resumo:

Colabora e participa! Pica no enlace adxunto e descarga o modelo de alegacións ao proxecto de execución do parque eólico San Cristovo, en Monterroso e Taboada (Lugo). Só tes que cubrir a cabeceira do escrito cos teus datos persoais e asinar na última folla. Logo preséntao no Rexistro de calquer Administración pública ou se tes sinatura electrónica no rexistro dá Administración estatal no enlace: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do  ou coa Chave 365 no portal da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal/ , a través do modelo de solicitude xenérica PR004A e adxuntando o arquivo coa alegación asinada. Tamen podes modificar o modelo. Fin do prazo para presentar as alegacións: 7 de decembro de 2022.

Imaxes do proxecto. Afección severa ao patrimonio cultural.

Afección severa ao Castelo Longo de Amberría, en Sambrexo, Monterroso (Lugo)

Afección severa ao Castelo de Vilameñe, en Taboada (Lugo)

Roteiros Monterroso:

As Paisaxes culturais do pintor monterrosino Antonio Yebra de Ares:

Galería

Coñece o proxecto de execución da LAT 132 kV de evacuación do parque eólico Vacaloura, en Portomarín, Monterroso e Taboada (Lugo). Descarga o modelo de alegación e participa!

Coñece as características do proxecto de execución da LAT 132 kV de evacuación do parque eólico Vacaloura, en Portomarín, Monterroso e Taboada (Lugo). Pica no enlace e descarga o cadro -resumo:

Colabora e participa! Pica no enlace adxunto e descarga o modelo de alegacións ao proxecto de execución da LAT 132 kV de evacuación do parque eólico Vacaloura, en Portomarín, Monterroso e Taboada (Lugo). Só tes que cubrir a cabeceira do escrito cos teus datos persoais e asinar na última folla. Logo preséntao no Rexistro de calquer Administración pública ou se tes sinatura electrónica no rexistro dá Administración estatal no enlace: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do  ou coa Chave 365 no portal da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal/ , a través do modelo de solicitude xenérica PR004A e adxuntando o arquivo coa alegación asinada. Tamen podes modificar o modelo. Fin do prazo para presentar as alegacións: 7 de decembro de 2022.

AS PAISAXES CULTURAIS DE MONTERROSO E DA COMARCA DA ULLOA DESDE A VISIÓN DO POETA E ESCRITOR ANTONIO YEBRA DE ARES

Penedos de Pol